Guangzhou, China 28 - 31 March 2022

#interzum guangzhou

Overseas Pavilion and Association

CIFM / guangzhou-interzum

American Hardwood Export Council (AHEC) PavilionCIFM / guangzhou-interzumAmerican Softwoods


CIFM / guangzhou-interzum

French Timber Association


CIFM / guangzhou-interzum

German PavilionCIFM / guangzhou-interzum

Malaysian Timber Council


CIFM / guangzhou-interzum

Quebec Wood Export Bureau


CIFM / guangzhou-interzum

Turkish Pavilion


CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

USA / Canada Pavilion