Guangzhou, China 28 - 31 March 2022

#interzum guangzhou

Contact

Exhibitor Contacts
CIFM / guangzhou-interzum

Project Manager
Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Ms. Silvia Huang
Tel: +86 20 8755 2468-315
silvia.huang@koelnmesse.cn

CIFM / guangzhou-interzum

China & International Participation
Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Mr. Lucas Xu
Tel: +86 20 8755 2468-310
lucas.xu@koelnmesse.cn

CIFM / guangzhou-interzum

Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Ms. Werty Liu
Tel: +86 20 8755 2468-311
werty.liu@koelnmesse.cn

CIFM / guangzhou-interzum

Europe Participation
Koelnmesse GmbH
Ms. Petra Opgenoorth
Tel: +49 221 821 2998
Fax: +49 221 821 3908
p.opgenoorth@koelnmesse.de

Media and Visitor Contact
CIFM / guangzhou-interzum

Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Ms. Elly Li
Tel: +86-20-8755 2468-316
elly.li@koelnmesse.cn

CIFM / guangzhou-interzum

Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Ms. Hailey Mo
Tel: +86-20-8755 2468-313
hailey.mo@koelnmesse.cn

Exhibitor Services Contact
CIFM / guangzhou-interzum

Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Mr. Kevin Cai
Tel: +86 20 8755 2468-317
kevin.cai@koelnmesse.cn